Reglementări tehnice privind jujeul [1]

jujeuCu mulţumiri speciale (dar chiar speciale) Marelui Maestru Dan Mareş

Mă obsedează de ceva timp existenţa acestor reglementări tehnice. Şi simt nevoia să vă împărtăşesc sentimentele mele vizavi de grija legiuitorului nostru de a stabili în cel mai mic amănunt şi cu cea mai mare precizie (inclusiv de tehnică legislativă), modul şi condiţiile pentru fabricarea şi utilizarea jujeului de către câinii pentru pază care însoţesc turmele şi cirezile de animale pe fondurile de vânătoare.

Aş dori să vă fac o mică introducere în ale dreptului. Legile care ne guvernează existenţa îşi au originea în nevoile sociale. La apariţia unei noi nevoi, trebuie să apară legea care reglementează nevoia respectivă. Când o nevoie se schimbă, legea trebuie şi ea modificată pentru a adapta cadrul legislativ la schimbarea intervenită la nevoia respectivă.

Astfel, în anul 2001 a apărut nevoia apărării fondului cinegetic din fondurile de vânătoare. Legiuitorul a sesizat atent nevoia şi, mai ales, cauza primordială a devastării fondului nostru cinegetic: câinii care însoţesc turmele şi cirezile pe fondurile de vânătoare. În consecinţă, legiuitorul a adoptat prompt Ordinul nr. 187/2001 pentru aprobarea Reglementărilor tehnice privind jujeul purtat de câinii care însoţesc turmele şi cirezile pe fondurile de vânătoare (reprodus mai jos).

În anul 2003 (în timpul aceleiaşi guvernări care a adoptat Ordinul nr. 187/2001), în nevoia apărării fondului cinegetic din fondurile de vânătoare au apărut unele modificări. Din nou, legiuitorul nostru, pe fază, a sesizat noile tendinţe ale nevoii, şi a intervenit prin  abrogarea Ordinului nr. 187/2001 şi adoptarea unui nou ordin, Ordinul nr. 280/2003 pentru aprobarea Reglementărilor tehnice privind jujeul purtat de câinii pentru pază care însoţesc turmele şi cirezile de animale pe fondurile de vânătoare (de asemenea reprodus mai jos, având marcate îngroşat diferenţele dintre noul text care reglementează nevoia în forma ei actuală şi textul din 2001).

În coloana a treia a tabelului de mai jos, veţi găsi comentarii punctuale privind cele două texte legislative prin care explic intenţia leguitorului la adoptarea acestor reglementări atât de necesare în societatea noastră de astăzi.

Ordin nr. 187/2001

din 12/06/2001

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 439 din 06/08/2001

pentru aprobarea Reglementarilor tehnice privind jujeul purtat de cainii care insotesc turmele si cirezile pe fondurile de vanatoare

Art. 1. – Se aproba Reglementarile tehnice privind jujeul purtat de cainii care insotesc turmele si cirezile pe fondurile de vanatoare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. – Fiecare caine insotitor al turmei sau al cirezii pe fondurile de vanatoare va purta obligatoriu jujeu in conditiile prevazute de Legea fondului cinegetic si a protectiei vanatului nr. 103/1996, cu modificarile ulterioare.

Art. 3. – Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
Ilie Sarbu

Bucuresti, 12 iunie 2001.

Nr. 187.

Ordin nr. 280/2003

din 14/04/2003

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 282 din 23/04/2003

pentru aprobarea Reglementarilor tehnice privind jujeul purtat de cainii pentru paza care insotesc turmele si cirezile de animale pe fondurile de vanatoare

Art. 1. – Se aproba Reglementarile tehnice privind jujeul purtat de cainii pentru paza care insotesc turmele si cirezile de animale pe fondurile de vanatoare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2.Prin grija detinatorilor lor, fiecare caine insotitor al turmei sau cirezii de animale va purta, in cuprinsul fondurilor de vanatoare, jujeu, in conformitate cu prevederile Legii fondului cinegetic si a protectiei vanatului nr. 103/1996, republicata.

Art. 3. – La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 187/2001 pentru aprobarea Reglementarilor tehnice privind jujeul purtat de catre cainii care insotesc turmele si cirezile de animale pe fondurile de vanatoare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 439 din 6 august 2001.

Art. 4. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
Petre Daea,
secretar de stat

Bucuresti, 14 aprilie 2003.

Nr. 280

Aici, în titlu, legiuitorul a sesizat lipsa acestei precizări de o importanţă crucială în înţelegerea actului normativ: faptul că nu oricărui câine i se aplică această normă, ci numai celor pentru paza turmelor şi cirezilor care se plimbă prin fondurile de vânătoare. Astfel, dacă un cioban are un câine care nu foloseşte la paza turmei lui, ci doar o însoţeşte, acel câine nu trebuie să poarte jujeu. De asemenea, turmele şi cirezile trebuie să fie de animale, că dacă sunt de oameni, sau de alte creaturi, din nou, câinele care le-ar însoţi, fie el de pază sau nu, nu ar trebui să poarte jujeu.

Aceleaşi comentarii ca mai sus.

Aicea este subtil: legiuitorul şi-a dat seama de ceea ce Cuza a sesizat în 1864 când a adoptat Codul Civil, copiat după Codul lui Napoleon de la 1804: numai persoanele (fizice sau juridice) pot fi subiecte de drepturi şi obligaţii. Astfel, redactarea iniţială a textului era defectuoasă, neputând stabili în mod valabil în sarcina câinilor obligaţia de a purta jujeu. S-a introdus „prin grija deţinătorilor”, punând prin urmare obligaţia de a aplica jujeul câinelui în sarcina deţinătorului lui (care, prin definiţia Codului Civil de la 1864, nu poate fi decât o persoană). Felicitări!

În rest, comentarii minore: „turme şi cirezi de animale” (ştim deja), „în cuprinsul fondurilor de vânătoare” – nu merită prea mare atenţie (DOAR SCRIE MARE ÎN TITLUL ORDINULUI), „în conformitate cu” în loc de „în condiţiile prevăzute de” (nu e nici o diferenţă pentru mine, dar poate să fie una în înţelepciunea legiuitorului), s-a suprimat „obligatoriu” (de parcă acuma sensul ar fi că n-ar fi obligatoriu!). În fine.

S-a abrogat textul din 2001, pentru că, evident, nu mai corespundea nevoii de apărare a fondului cinegetic.

Reglementare tehnica privind jujeul purtat de cainii care insotesc turmele si cirezile pe fondurile de vanatoare

din 12/06/2001

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 439 din 06/08/2001

Art. 1.

 1. Jujeul este piesa de forma cilindrica, din material lemnos de esenta tare, care se poarta de cainii care insotesc turmele si cirezile pe fondurile de vanatoare.
 1. Jujeul se confectioneaza prin strunjire si are urmatoarele dimensiuni minime:

a)  diametrul Φ = 3 cm;

b)  lungimea L = 30 cm.

(3)  Jujeul are fixata la jumatatea lungimii sale o bratara metalica prinsa prin intermediul unui lant de zgarda de la gatul cainelui.

Art. 2.

 1. Lungimea lantului se stabileste in functie de talia cainelui, astfel incat jujeul sa incomodeze deplasarea in fuga a cainelui.
 1. Dupa montarea ansamblului jujeul trebuie sa stea in pozitie orizontala si sa fie pozitionat imediat sub nivelul articulatiilor genunchilor membrelor anterioare ale cainelui.
Reglementare tehnica privind jujeul purtat de cainii pentru paza care insotesc turmele si cirezile de animale pe fondurile de vanatoare

din 14/04/2003

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 282 din 23/04/2003

Art. 1.

 1. Jujeul este piesa de forma cilindrica, din material lemnos de esenta tare, care se poarta de catre cainii care insotesc turmele si cirezile pe fondurile de vanatoare.
 1. Jujeul se confectioneaza prin strunjire si are urmatoarele dimensiuni minime:

a)  diametrul Φ = 4 cm;

b)  lungimea l = 30 cm.

(3)   Jujeul are fixata la jumatatea lungimii sale o bratara metalica prinsa prin intermediul unui lant de zgarda de la gatul cainelui.

Art. 2.

 1. Lungimea lantului se stabileste in functie de talia cainelui astfel incat jujeul sa incomodeze deplasarea in alergare a cainelui.
 1. Dupa montarea ansamblului, jujeul trebuie sa stea in pozitie orizontala si sa fie pozitionat imediat sub nivelul articulatiilor genunchilor membrelor anterioare ale cainelui.
Deja am o problemă cu titlul: ce este tehnic în această reglementare? Va trebui, probabil, să găsesc un inginer ca să îmi explice asta.

Aici este un exemplu magnific de definiţie legală a acestei noţiuni tehnice, respectiv jujeul. Vă rog să o citiţi cu atenţie pentru că nu există multe definiţii legale în legislaţia noastră (din păcate) şi, atunci când legiuitorul scorneşte una, trebuie să i se acorde tot respectul cuvenit. Aţi înţeles ceva din ea?

Sesizez grija legiuitorului de a majora diametrul de la 3 cm. la 4 cm. Eh, şi acum vine întrebarea: ce se întâmplă dacă jujeul are 3,5 cm în diametru sau, poate, mai rău, 4,5? Nimeni nu ştie… Important, cred eu, este să analizăm, de la caz la caz, dacă, cu un diamteru mai mare sau mai mic, jujeul respectiv împiedică în mod efectiv deplasarea câinelui pentru pază care însoţeşte turmele şi cirezile de animale pe fondurile de vânătoare.

Mare atenţie, un jujeu nu mai este jujeu dacă este confecţionat prin cioplire!

Iaraşi, o întrebare poate retorică: ce se întâmplă dacă brăţara (care este în mod normal purtată de oameni la mână sau la picior – vezi povestea Ziua Georgianei – dar, în cazul de faţă, este purtată de jujeu) nu este fixată la jumătatea jujeului? Alte întrebări ar fi: dacă brăţara nu este metalică, ci confecţionată din plastic incasabil, de exemplu? Sau: dacă respectivul câine nu are zgardă? Sau, de ce, nu, dacă nu are gât (poate există câini rasa Petre Roman)?

Reglementarea nu mai este tehnică în acest moment şi lasă loc la interpretare şi subiectivism. Pentru a evita orice abuzuri din partea autorităţilor sau portiţe de scăpare pentru deţinători infractori de cîini pentru pază care însoţesc turmele şi cirezile de animale pe fondurile de vânătoare, propun, de lege ferenda, introducerea unui tabel complet cu următoarele coloane: (i) rasa câinelui, (ii) înălţimea posibilă a câinelui în funcţie de rasă, (iii) lungimea obligatorie a jujeului, ţinând cont de primele două capete de tabel.

Nu înţeleg exact ce şi cum vrea legiuitorul: jujeul trebuie să stea tot timpul orizontal, şi atunci când câinele se deplasează şi jujeul se bălăngăne în mod natural? Adică jujeul să stea ţeapăn şi orizontal  non-stop?

Ultima întrebare, şi ea retorică, dar dacă tot m-am întors de curând din Retezat, trebuie să v-o adresez: AŢI VĂZUT VREODATĂ VREUN CIOBAN CITIND MONITORUL OFICIAL?


[1] Definiţia jujeului din Dicţionarul explicativ al limbii române (Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1975): bucată de lemn atârnată la gâtul câinilor, spre a-i împiedica să alerge după vânat sau să treacă prin anumite locuri.

5 thoughts on “Reglementări tehnice privind jujeul [1]

 1. Recitind acest comentariu, care este singurul, probabil, dedicat reglementarii privind jujeul din doctrina juridica de specialitate, un gand ma (stra)bate: stagiari au fost, stagiari sunt inca, dar nici unul asa bun ca Dra Maca :)

 2. Desi este cam tardiv comentariul meu cu privire la legea discutata pe acest blog, nu ma pot abtine sa nu aduc adaugiri: ultima fraza din coloana a doua “1.Dupa montarea ansamblului, jujeul trebuie sa stea in pozitie orizontala si sa fie pozitionat imediat sub nivelul articulatiilor genunchilor membrelor anterioare ale cainelui” mentioneaza pozitia jujeului. Ar trebui sa ia lectii de anatomie, deoarece articulatia genunchilor membrelor anterioare se numeste art. radio-carpo-metacarpiana ceea ce inseamna ca jujeul trebuie pozitionat undeva foarte aproape de pamant, la cativa centimetri de sol. As vrea sa-l vad pe cainele ala umbland in conditiile in care s-ar aplica legea corect.
  Cu respect si aprecieri,

  Ella

 3. Totusi, daca acesti caini destinati pazei turmelor, sunt impiedicati de acest jujeu, bine conturat “tehnic”, sa alerge, cum mai pot ei face paza? Cum pot apara turma de urs sau lup? Prin reglementari legale, probabil.
  Este penibil. Asadar nu braconajul si defrisarile intensive sunt responsabile de imputinarea vanatului ci cainii ciobanesti. Am inteles. Parerea mea e ca avem cam multi legiuitori.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *